Slaapwaak-centrum28 Osas consulent Slaapwaak-centrum Harderwijk

Wat is slaapapneu?

Van slaapapneu is sprake als u minimaal vijf keer per uur een ademstop of ademvermindering heeft gedurende tenminste tien seconden. Een behandeling voor slaapapneu starten we pas als iemand daarnaast ook erg veel klachten heeft, bijvoorbeeld extreme vermoeidheid. Het advies is om in elk geval een behandeling te starten bij een ademstop of ademvermindering van meer dan vijftien keer per uur, ook al zijn er geen klachten aanwezig. Dit heeft te maken met gezondheidsrisico’s (o.a. hart- en vaatziekten).

 

Soorten slaapapneusyndroom

 

Obstructief slaapapeusyndroom (OSAS)
De oorzaak van het obstructief slaapapneusyndroom is een belemmering van de ademweg. Deze belemmering of obstructie veroorzaakt meestal duidelijk hoorbaar snurken. De obstructie kan zo erg zijn dat de ademhaling tijdelijk geheel belemmerd wordt en zelfs stoppen. Deze ademstop noemen we apneu. Meestal treedt snurken op als de luchtpassage door de neus- en keelholte onvoldoende is. Hierdoor gaat men door de mond ademen. Tijdens de slaap gaat de mond een beetje open en zakt de onderkaak met de tong wat naar achteren. Dit gebeurt voornamelijk in ruglig, maar kan ook in zijlig voorkomen. Als de achterkant  van de tong de keelholte bijna geheel opvult, ontstaan snurkgeluiden. Als de tong nog iets verder naar achteren zakt, kan de ademhaling tijdelijk stoppen. Hierdoor ontstaat de apneu.

 

Vrije ademweg      Geblokkeerde ademweg

                                                                                   

Apneus treden vaak meerdere keren tijdens de slaap op, waardoor de patiënt telkens even ontwaakt. Diepe slaap, waarvan men uitrust, is hierdoor onmogelijk. Ook ontstaat ademnood en een gebrek aan zuurstof. De apneu treedt op als iemand wegglijdt in de slaap. Door telkens te ontwaken rusten patiënten niet uit en zijn ze overdag moe. Het herhaalde chronische zuurstofgebrek dat hierbij ontstaat, leidt tot hart- en vaatziekten.

 

Centraal slaapapneusyndroom (CSAS)
Een bijzondere vorm van het slaapapneusyndroom is die waarbij de ademhaling tijdelijk stopt of vermindert. Tijdens de slaap geven de hersenen te weinig signaal door aan de ademhalingsspieren. Hierbij is de ademweg niet geblokkeerd en snurkt men ook niet. Men spreekt dan over een centraal slaapapneusyndroom. Deze stoornis komt vooral ook voor bij mensen met hartfalen en neurologische afwijkingen.

 

Obesitas hypoventilatiesyndroom (OHS)

OHS is een combinatie van extreem overgewicht en oppervlakkige ademhaling. OHS komt voor bij 50 procent van de mensen met extreme obesitas (BMI>50). Het heeft dezelfde verschijnselen als OSAS: slaperigheid overdag, hoofdpijn in de ochtend, hevig snurken en vermoeidheid.